Betingelser og vilkår

AaseWeb er en tilbyder av interaktive, nettbaserte applikasjoner. Dette inkluderer innlogging og behandling av data generert av brukerne. Det skilles mellom offentlige, interne og private data. Offentlige data er tilgjengelig for besøkende og andre ikke-medlemmer. Interne data kan være tilgjengelig for medlemmer, men ikke for andre. Private data er kun tilgjengelig for bruker (og de brukeren evt. måtte gjøre dem tilgjengelige for). All bruk skjer på eget ansvar. Følgende rettigheter og plikter er kun å anse som et tillegg til, og en utdyping av dette.

AaseWeb

 1. Skal sørge for at nettsiden er oppe og tilgjengelig i den grad det er teknisk og praktisk mulig.
 2. Skal håndtere private data på en slik måte at de ikke er tilgjengelig for andre (inkludert kryptert passord så selv ikke AaseWeb kan se hva det er)
 3. Skal ikke videreformidle (selge, bytte eller gi bort) personlig informasjon (som epost-adresse, navn, alder, mm.) til utenforstående (spesifikt til reklameformål).
 4. Står ikke ansvarlig for mangler ved brukers utstyr (datamaskin, mobiltelefon e.l.)
 5. Står ikke ansvarlig for brukers misbruk eller mangel på innsikt eller ansvarlighet.
 6. Står ikke ansvarlig for problemer/feil ved tjenesteleverandører (som GPS eller data-signaler, mm.)
 7. Står ikke ansvarlig for skade som følge av hacking, innbrudd e.l. som måtte føre data på avveie eller forstyrre/ødelegge for tjenester eller innhold.
 8. Drives på frivillig basis og ikke profesjonelt. Følgelig kan ikke profesjonell oppfølging forventes.
 9. Er for tiden i en testfase. I denne perioden kan det forventes at applikasjoner og tjenester ikke fungerer optimalt til enhver tid. I denne perioden vil også disse betingelsene kunne endres uten forvarsel.

Du som bruker

Merk at du bør bruke siste versjon av nettleseren for å benytte AaseWeb.Merk at AaseWeb fungerer bedre på noen nettlesere enn på andre. Merk også at AaseWeb ikke er testet på alle mulige plattformer (mest prominent blant disse er Apples produkter), og at det derfor (inntil videre) kan forekomme feil og mangler ved bruk på disse.

 1. Kan gratis og reklamefritt bruke AaseWeb og dens applikasjoner. Evt. innføring av reklame og/eller betaling for applikasjoner eller tjenester vil bli annonsert og bruker gis mulighet til å avinstallere applikasjoner eller slette seg fra AaseWeb om ønskelig.
 2. Kan bruke AaseWebs nettjeneste på alle kompatible plattformer og enheter uten nåværende eller framtidige merkostnader.
 3. Gir AaseWeb tillatelse til å bruke den informasjonen du produserer på nettsiden og appene (i henhold til vilkår i dette dokumentet). Denne tillatelsen gjelder så lenge AaseWeb er i drift, og også dersom tjenesten skulle endre navn/karakter eller eierskap.
 4. Må forvente at offentlig informasjon (som dreier seg om steder, offentlige personer og begivenheter mm.) vil kunne gjøres offentlig av AaseWeb - også i andre sammenhenger enn den opprinnelige.
 5. Må forvente at intern informasjon (som dreier seg om medlemmer, grupper eller annet som ikke er av offentlig karakter - men heller ikke strengt personlig) vil kunne gjøres tilgjengelig for andre medlemmer i større eller mindre grad - også i andre sammenhenger enn den opprinnelige.
 6. Skal ikke videreformidle (selge, bytte eller gi bort) intern eller privat informasjon som du får tilgang til via AaseWeb.
 7. Skal ikke trakasere eller utøve vold (verken fysisk, verbalt eller på nett) andre medlemmer eller besøkende på AaseWeb.
 8. Skal ikke svindle, narre eller på andre måte bedra andre brukere (verken på nett eller ved bruk av AaseWeb ute i den virkelige verden). (Unntatt fra dette vil være dersom alle involverte parter deltar i spill eller aktiviteter hvor det er klart uttrykt at slik oppførsel er tillatt og del av opplegget.)
 9. Skal ikke produsere usaklige, æreskrenkende eller hatfulle innlegg, artikler, leserbrev eller andre typer publikasjoner om andre brukere av AaseWeb, om administratorer eller eiere av AaseWeb, eller om nettsiden i seg selv.
 10. Kan slette brukeren din ved å sende en epost til post_aaseweb_no (fra den epost-adressen du er registrert med), og be om å bli slettet. (Merk at sletting av bruker ikke vil medføre sletting av intern eller offentlig informasjon du har generert.) Sletting innebærer normalt en anonymisering av brukeren (all personlig informasjon strykes).
Dette er en begrenset nettside generert for søkemotorer. Vi anbefaler at du heller bruker app-versjonen, som inneholder alt du finner her og mer til. Har du bruker på AaseWeb, kan du logge inn og få tilgang til enda mer funksjonalitet. Gå til app-versjon!.